CeZ
UWAGA: w związku z problemami w systemie ZOZmail niedostępna jest obsługa poczty przez stronę www. Proszę o skonfigurowanie programu pocztowego. Dane konfiguracyjne poniżej.


Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL”, powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania systemu ZOZMAIL jest usprawnienie przepływu informacji elektronicznej pomiędzy placówkami Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również placówkami, i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.


Czytaj więcej..

Poczta ZOZMAIL jest udostępniana przez Centrum e-Zdrowia, zwane dalej CeZ, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed rozpoczęciem korzystania z konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.Czytaj więcej..W celu uzyskania hasła dostępu do nowego konta należy przesłać z oficjalnego konta pocztowego (zarejestrowanego w księdze rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), stosowną prośbę na adres zozmail@csioz.gov.pl. Prośba powinna zawierać identyfikator REGON oraz zgodny z TERYT kod województwa, w którym znajduje się dany podmiot lub przedsiębiorstwo, adres konta

Czytaj więcej..
konfiguracja

Serwer poczty przychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 993
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty przychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 995
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty wychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty wychodzącej - 465
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Outlook.
informacja

Od dnia 2014-09-15 nowy adres poczty ZOZMAIL ma postać REGON@zoz.org.pl, gdzie pierwszy człon adresu, pełniący jednocześnie funkcję Państwa loginu do konta ZOZMAIL odpowiada indywidualnemu, 14-znakowemu numerowi REGON danego podmiotu lub przedsiębiorstwa.