CSIOZW związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL, zmianie ulegnie konstrukcja adresu poczty.
Od dnia 2014-09-15 nowy adres poczty ZOZMAIL będzie miał postać REGON@zoz.org.pl, gdzie pierwszy człon adresu, pełniący jednocześnie funkcję państwa loginu do konta ZOZMAIL odpowiada indywidualnemu, 14-znakowemu numerowi REGON danego podmiotu lub przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy dany podmiot legitymuje się 9-znakowym numerem REGON należy dopełnić go na końcu dodatkowymi zerami w taki sposób, by uzyskał on postać REGONU 14-znakowego.
W celu uzyskania hasła dostępu do nowego konta należy przesłać z oficjalnego konta pocztowego (zarejestrowanego w księdze rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), stosowną prośbę na adres zozmail@cez.gov.pl. Prośba powinna zawierać identyfikator REGON oraz zgodny z TERYT kod województwa, w którym znajduje się dany podmiot lub przedsiębiorstwo, adres konta pocztowego, imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/przedsiębiorstwa. W jednym e-mailu można przesłać tabelę zawierającą wykaz wszystkich przedsiębiorstw danego podmiotu, zachowując strukturę w każdym wierszu.

PRZYKŁAD

Proszę o przesłanie hasła do konta ZOZMAIL dla podmiotu:
REGON: 001377706, Kod województwa: 14, e-mail: j.kowalski@o2.pl
Jan Kowalski, Prezes

(Wyżej wymieniony podmiot nie jest podmiotem leczniczym i nie jest wpisany do RPWDL, stanowi jedynie przykład sformułowania wniosku).
Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z wzoru pisma ogólnego, dostępnego na stronie www.cez.gov.pl po prawej stronie u dołu.
W przypadku problemów prosimy kontaktować się z infolinią CeZ pod numerem +48 225970976 dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
Aby zalogować się do systemu ZOZMAIL przez WWW należy kliknąć link LOGOWANIE DO POCZTY.

System ZOZMAIL umożliwia również korzystanie z konta pocztowego poprzez programy klienckie np. Outlook. Poniżej parametry w celu skonfigurowania programu klienckiego.

Ustawienia serwera poczty dla konta:
Serwer poczty przychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 993
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty przychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 995
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty wychodzącej - mail.zoz.org.pl
Port serwera poczty wychodzącej - 465
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Outlook.