CSIOZElektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL”, powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania systemu ZOZMAIL jest usprawnienie przepływu informacji elektronicznej pomiędzy placówkami Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również placówkami, i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. Przyjęcie jednolitego systemu nazewnictwa skrzynek pocztowych oraz użycie narzędzi do wyszukiwania określonego adresata pozwala na szybkie przekazanie informacji. System ZOZMAIL pozwoli również na możliwość kontaktu pacjenta z określonym ZOZ-em, jak również usprawni przekazywanie i pozyskiwanie informacji statystycznej. W przyszłości przewidziane jest w systemie zastosowanie podpisu cyfrowego, co da wymierne oszczędności przy zastąpieniu części korespondencji papierowej na rzecz korespondencji elektronicznej. W chwili obecnej system ZOZMAIL obejmuje wszystkie placówki ZOZ.
Copyright @2022 Centrum e-Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone.